Thông tin chuyển khoản

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN 
    
Chủ tài khoản:NGUYÊN THẾ TRÌNH

Số tài khoản:19026907740013

Ngân hàng: CHI NHÁNH HÀ THÀNH - LINH ĐÀM

    
Chủ tài khoản:NGUYỄN THẾ TRÌNH

Số tài khoản:109006832729

Ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETTINBANK - Chi Nhánh Tây Sài Gòn

    
Chủ tài khoản:NGUYÊN THẾ TRÌNH

Số tài khoản:0021000337309

Ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOM BANK -CHI NHÁNH HÀ NÔI

    
Chủ tài khoản:NGUYỄN THẾ TRÌNH

Số tài khoản:22210003016119

Ngân hàng: NGÂN HÀNG BIDV- Chi nhánh Thanh Xuân
Tài khoản Công ty: 
Số TK: 035 0101 0111 579
Tên TK: Công ty CP Sbay Sbay Việt Nam
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Linh Đàm